Nói nhỏ với em nhé, anh có "iu" em không?

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Chỉ muốn nói với anh:

Anh là người rất đặc biệt và ý nghĩa với em

Yêu anh rất nhiều...


 
 

 

 

 

Send this card to your sweetheart!

 

 

 

 

(C) Copyright by Petalia Homepage. All right reserved