>> Trong phim có nhiều pha nóng, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi <<

Chọn tập bạn muốn xem:

[DVD1] [DVD2-1] [DVD2-2] [DVD2-3] [DVD3-1] [DVD3-2] [DVD3-3] [DVD4] [DVD5-1] [DVD5-2] [DVD5-3]

Một số tập có thể không c̣n xem được nữa, bạn có thể download để xem trọn bộ (Megaupload)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung phim:

Bộ phim xoay quanh bốn nhân vật Vơ Ṭng, Vơ Đại Lang, Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, có ư nghĩa tra cứu về vấn đề xă hội Trung Quốc thời nhà Tống trong phạm vi nhất định. Trong phim có nhiều pha nóng, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

 

Bộ phim được xem tốt nhất với tŕnh duyệt Firefox. Nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí


T́m bộ phim yêu thích của bạn tại đây:


 


 
Download:
http://www.megaupload.com/?d=TGK5CB69
http://www.megaupload.com/?d=X24HMTQ9
http://www.megaupload.com/?d=0VU5U4RQ
http://www.megaupload.com/?d=LJ6EDA0C
http://www.megaupload.com/?d=78UK3EDA
http://www.megaupload.com/?d=GZQQYNF4
http://www.megaupload.com/?d=0Y640V5R
http://www.megaupload.com/?d=LY11B98E
http://www.megaupload.com/?d=VVGPNYM4
http://www.megaupload.com/?d=LLMY2J0B
http://www.megaupload.com/?d=QDKCZ40U
http://www.megaupload.com/?d=782DNZ4D
http://www.megaupload.com/?d=WMI5Z5Q2
http://www.megaupload.com/?d=8P9Y57W3
http://www.megaupload.com/?d=TVVV5WXX
http://www.megaupload.com/?d=1IKGT7ET
http://www.megaupload.com/?d=14TUIFG0
http://www.megaupload.com/?d=NANS6DTB
http://www.megaupload.com/?d=CAAA2KXG
http://www.megaupload.com/?d=XJ9AOEZX
http://www.megaupload.com/?d=OV4W7SN7
http://www.megaupload.com/?d=KT6Q71PE
http://www.megaupload.com/?d=3WICUVKF
http://www.megaupload.com/?d=WI0T5RYM
http://www.megaupload.com/?d=IZGICXLF
http://www.megaupload.com/?d=LGAD5R6K
http://www.megaupload.com/?d=H9802OVL
http://www.megaupload.com/?d=IB5Z60NY
http://www.megaupload.com/?d=Y6UOIUK1
http://www.megaupload.com/?d=9YYLTSP6
http://www.megaupload.com/?d=SK458N53
http://www.megaupload.com/?d=G0428DR4
http://www.megaupload.com/?d=0DUITCCL
http://www.megaupload.com/?d=6MUDZ6V2
http://www.megaupload.com/?d=HN0VS8YL
http://www.megaupload.com/?d=CINEU6Y1
http://www.megaupload.com/?d=IAW3AIKD
http://www.megaupload.com/?d=3SGVLU3A
http://www.megaupload.com/?d=IPSL9LLY
http://www.megaupload.com/?d=MOQ7EZW7
http://www.megaupload.com/?d=V3KUAOYM
http://www.megaupload.com/?d=XV69TZG1
http://www.megaupload.com/?d=VTZ92O3R
http://www.megaupload.com/?d=WKYHKDA9
http://www.megaupload.com/?d=8OX8302I
http://www.megaupload.com/?d=SX315LY2
http://www.megaupload.com/?d=DI09ERAW