Mùi Ng̣ Gai (72/100)

Mùi ng̣ gai là bộ phim truyền h́nh Việt Nam do Hăng phim Gia đ́nh Việt-Vifa và Công ty CJ Media (Hàn Quốc) hợp tác sản xuất. Nội dung Mùi ng̣ gai xoay quanh cuộc đời của Vy, một cô gái nông thôn trong sáng, nhiều nghị lực, phải trải qua nhiều gian truân để có được thành công trong cuộc sống. Qua câu chuyện của nhân vật chính, phim phản ánh suy nghĩ, t́nh cảm và những nét văn hóa đặc trưng của người Việt.

Official Site: Muingogai.com

Link nhanh tới trang này: Muingogai.net

Bộ phim được xem tốt nhất với tŕnh duyệt Firefox. Nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí

More info

Chọn Tập cần xem:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

 


T́m bộ phim yêu thích của bạn tại đây:


 

Một số phim có thể không c̣n xem được, vui ḷng download theo links dưới đây:

Download

 

 

 

 

 

 

Thảo luận trên diễn đàn bộ phim này

Note: Bạn có thể vào nhanh trang này qua muingogai.net

Download

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=LJX4RS3U
Tập 2:
http://www.megaupload.com/?d=YQZW04TZ
Tập 3:
http://www.megaupload.com/?d=H6GOT9BL
Tập 4:
http://www.megaupload.com/?d=5C0ZFMHC
Tập 5:
http://www.megaupload.com/?d=DNX537Q8
Tập 6:
http://www.megaupload.com/?d=B62J6K2U
Tập 7:
http://www.megaupload.com/?d=G307K6PI
Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=Q6HQYU9N
Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=FB5RBZR9
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=WG7P5SB1
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=K1DFGOHM
Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=G2SX8C0F
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=PS7YWBUM
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=BQ9Z4EUP
Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=55OGUY1B
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=R6GM8749
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=GMO4BMO0
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=K9BCMS1K
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=S1Y8HHTE
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=31457S0U
Tập 21:
http://www.megaupload.com/?d=X8SV1PWY
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=MKQLULBO
Tập 23:
http://www.megaupload.com/?d=W0NYZ09D
Tập 24:
http://www.megaupload.com/?d=TP7I0WJZ
Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=HXH31HC3
Tập 26:
http://www.megaupload.com/?d=MYRPY74Q
Tập 27:
http://www.megaupload.com/?d=OMA0MOQ5
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=5RHIV5P0
Tập 29:
http://www.megaupload.com/?d=Q5T189UM
Tập 30:
http://www.megaupload.com/?d=M8KWPACR
Tập 31:
http://www.megaupload.com/?d=M2HPCUQ6
Tập 32:
http://www.megaupload.com/?d=C9BIKVQ0
Tập 33:
http://www.megaupload.com/?d=QRVG37LC
Tập 34:
http://www.megaupload.com/?d=CCHHGMD9
Tập 35:
http://www.megaupload.com/?d=F834BHLF
Tập 36:
http://www.megaupload.com/?d=OOKJD3QA
Tập 37:
http://www.megaupload.com/?d=87VIC0JX
Tập 38:
http://www.megaupload.com/?d=W42Y5TRH
Tập 39:
http://www.megaupload.com/?d=JRSXTTXL
Tập 40:
http://www.megaupload.com/?d=7ZM7IVVA
Tập 41:
http://www.megaupload.com/?d=IBEIH9QV
Tập 42:
http://www.megaupload.com/?d=4PXP9JTT
Tập 43:
http://www.megaupload.com/?d=SFV8B9S0
Tập 44:
http://www.megaupload.com/?d=WQ295JYU
Tập 45:
http://www.megaupload.com/?d=10HFU0YU
Tập 46:
http://www.megaupload.com/?d=BRHWEB1W

Tập 47: http://www.megaupload.com/?d=IJFEM3ZG
Reupload: Sendspace by Big L
Tập 48:
http://www.megaupload.com/?d=RGXJDJ63
Reupload: Sendspace by Big L | Rapid 1 + Rapid 2 by pEtPIG
Tập 49:
http://www.megaupload.com/?d=EIHE2QVQ
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG

Tập 50:
http://www.megaupload.com/?d=W5UXJPRR
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 51: http://www.megaupload.com/?d=1GJAVM74
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 52: http://www.megaupload.com/?d=WF5S2FVO
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 53:
http://www.megaupload.com/?d=HK5WWJGM
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 54:
http://www.megaupload.com/?d=LHBZVF7O
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 55:
http://www.megaupload.com/?d=W3U24VNW
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 56:
http://www.megaupload.com/?d=31JVRUC6
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 57:
http://www.megaupload.com/?d=03D9KK8T
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 58:
http://www.megaupload.com/?d=ECT9XE3W
Reupload: Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 59:
http://www.megaupload.com/?d=73SS4HFM
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 60:
http://www.megaupload.com/?d=U2M076X3
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 61:
http://www.megaupload.com/?d=49L4AGVG
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 62:
http://www.megaupload.com/?d=E8MGUR2W
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 63:
http://www.megaupload.com/?d=ABAG00DX
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 64:
http://www.megaupload.com/?d=KBIBHRP0
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 65:
http://www.megaupload.com/?d=002X74RU
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 66:
http://www.megaupload.com/?d=GZRL5VQV
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 67:
http://www.megaupload.com/?d=TP80LZXO
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 by pEtPIG | Sendspace by Big L
Tập 68:
http://www.megaupload.com/?d=ME80FMLK
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 by pEtPIG | Sendspace by Big L
Tập 69:
http://www.megaupload.com/?d=9952N55B
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 70:
http://www.megaupload.com/?d=E83CK8TQ
Reupload:
Rapid 1 + Rapid 2 | Sendspace by pEtPIG
Tập 71:
http://www.megaupload.com/?d=ZNN263Y3
Tập 72:
http://www.megaupload.com/?d=O4LKM7XX

Reupload by Mr. Boombastic:
Tập 1: Rapid | Tập 2: Rapid
| Tập 3: Rapid
Tập 4:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 5: Rapid 1 + Rapid 2
| Tập 6: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 7: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 8: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 9: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 10: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 11: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 12: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 13: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 14: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 15: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 16:
Rapid 1 + Rapid 2
| Tập 17: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 18: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 19: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 20: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 21: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 22: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 23: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 24: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 25:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 26: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 27: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 28:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 29: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 30: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 31:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 32: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 33: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 34:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 35: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 36: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 37:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 38: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 39: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 40:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 41: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 42: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 43:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 44: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 45: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 46:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 47: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 48: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 49:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 50: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 51: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 52:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 53: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 54: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 55:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 56: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 57: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 58:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 59: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 60: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 61:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 62: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 63: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 64:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 65: Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 66: Rapid 1 + Rapid 2
Tập 67:
Rapid 1 + Rapid 2 | Tập 68: Rapid 1 + Rapid 2
 

Link phim được cung cấp bởi blog của Anychanh