Một số ảnh để bạn dùng thử với ASCII Generator

 

* * *

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/a6c07b8fe4.gif  )
 
 
 
( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/a9d582a2ba.gif   )

 

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/0895a1b847.jpg    )

 

 

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/bbe9877990.jpg    )

 

 

 
( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/090952e072.jpg    )

 

 

 
( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/7d09a81ca8.jpg    )

 

 

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/fc04930906.jpg    )

 

 

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/b217dd1ace.gif    )

 

 

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/9605e2bec9.gif    )

 

 

( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/87e995d97e.gif   )
 
 
 
http://homepage.ntlworld.com/palmer666/david%20southpark.jpg, 371 x 376 px
 
( Link : http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/5cfc19688a.jpg  )

 

 
 
Chúc bạn có những sáng tạo thú vị!
 ;)

 

 


 
  
 _ __ _   ___ ___ ____ __  __  __  __   __ ___  __ 
 / )/ _)( \  ( ,\( _)(_ _)( ) ( ) ( ) ( )  / \( ,) / _)
( (( (_ ) )  ) _/ ) _) )( /__\ )(__ )( /__\ _( () )) \( (/\
 \_)\__)(_/  (_) (___) (__)(_)(_)(____)(__)(_)(_)(_)\__/(_)\_)\__/