1. Hãy chọn một số

2. Nghĩ về tên một ai đó khác giới

 

3. Và một người cùng giới

 

4. Một người khác giới khác

 

5. Nếu bạn phải sống trên một hoang đảo và mang theo một vật, bạn sẽ mang theo gì?

 

6. Cùng câu hỏi trên, nếu bạn chỉ mang theo một người thì đó sẽ là ai?

 

7. Kể tên một bài hát mà bạn đang nghĩ tới ( trong vòng 2s )

 

8. Chọn một trong những từ sau:
Biết quan tâm, giàu có, tài giỏi, nổi tiếng, dễ thương,
hào hiệp, xinh đẹp

 

9. Chọn một trong những từ sau:
Hà tiện, thô lỗ, nghèo, xấu,
ích kỷ,
thiếu quan tâm

 

10. Bạn hãy ước một điều gì đó đi! ;)


 

 

 

       HomeInspirationLove LandTrang Giải tríEcardLet's sing!Trang Nhất Best of NetForum

 


(C) 2005 Petalia.org.  All rights reserved.