Hì, yêu nhìu nhìu lắm

Anh muốn hỏi em rằng : Em có yêu anh không ?

Suy nghĩ thật kĩ và trả lời cho anh biết nhé