Lời của gi

Anh c nghe thấy em ni g khng ?
Em c nghe thấy gi ni g khng ?
Anh mang thương nhớ gửi vo trong gi
Đi pht bn anh, được nghe anh ni với em.

Cơn gi no bay ngang bầu trời
Ni với em rằng ti lẻ loi
Cơn gi no bn tai th thầm
Ni với em rằng ti thương nhớ ... em?

D gi c ngang qua vườn chiều
Lm l kh rơi rụng nhiều
D gi c mang bao điều
Cuốn theo ma Thu đi

Nhưng gi ơi gi đừng vờn ln tc em
Gi ơi gi đừng hn ln m em
Gi ơi gi đừng ru đi mắt em... dịu hiền

Gi hy ni rằng em lun nhớ anh!
Gi hy ni rằng em mong c anh!
Gi hy ni rằng em yu anh!

(ht lại từ đầu)

Gi hy ni rằng em yu anh!
... Thế thi!!!

 


 

 


 

 

 


 Inspiration :: Mảnh đất Tnh yu :: Best of the Net :: Trang Giải tr  :: Trang nhất :: Chuyn đề :: Forum :: Guestbook : Tm kiếm


    (C) Petalia Homepages