3 Quy luật đơn giản của cuộc sống

3quyluat

3 Quy luật đơn giản của cuộc sống :

1. Nếu bạn không đuổi theo những gì bạn muốn , bạn sẽ không bao giờ có được nó .

2. Nếu bạn không hỏi , câu trả lời sẽ luôn luôn là Không .

3. Nếu bạn không bước về phía trước , bạn sẽ mãi luôn dậm chân tại chỗ .

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn