Đừng đưa ra quyết định lúc đang giận dữ

Có hai việc cần nhớ: Đừng đưa ra quyết định lúc đang giận dữ Và… Đừng hứa khi bạn đang vui vẻ

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn