Đừng im lặng để chờ câu xin lỗi

imlang

Có thể im lặng để cơn giận tan biến chứ đừng im lặng để chờ nhau xin lỗi…

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn