Đừng nên trách móc bất cứ ai trong cuộc đời bạn

dungtrachmoc

 

Đừng nên trách móc bất cứ ai trong cuộc đời bạn bởi vì:

Những người tốt đem đến cho bạn hạnh phúc 
Những người xấu đem đến cho bạn kinh nghiệm
Những người tồi tệ cho bạn bài học 
Và những con người tuyệt vời tặng bạn kỷ niệm 

Có thể bạn sẽ thích

Cao Vuong

Cao Vuong

Anyone can archive whatever they really want and become whoever they want to be
Cao Vuong

Cao Vuong

Cao Vuong

Latest posts by Cao Vuong (see all)

  • Low cost Essay Writing Provider at $6 - 09/11/2018
  • The Eventual School Essay Writing articles Organizations Tip - 09/11/2018
  • The Studies Report Spend money on Hide - 08/11/2018
  • The Strange Puzzle Into Groundwork Newspaper Shop Noticed - 08/11/2018
  • Want to Know A Little More About Experienced Term Paper Writers? - 08/11/2018

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn