Hãy bảo vệ giấc mơ của bạn

thichthinhich

Đừng để bất kỳ ai nói rằng bạn không thể. Kể cả người đó là tôi. Bạn có một giấc mơ và bạn phải bảo vệ giấc mơ và bạn phải bảo vệ giấc mơ của mình

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn