Trưởng thành là…

truongthanh

 

Trưởng thành nghĩ là bạn thôi than phiền, thôi đổ lỗi và bắt đầu hành động để thay đổi

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn