Định nghĩa về địa ngục

dianguc

 

Ai đó đã nói cho tôi định nghĩa về Địa ngục:

Vào ngày cuối cùng bạn có trên Trái đất này, người bạn trở thành sẽ gặp mặt người bạn đã có thể trở thành

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn