Bạn chưa cần đến 3 giây để nói I LOVE YOU

 

chung minh tinh yeu ,
Chưa cần đến 3 phút để giải thích câu nói ấy
Chưa cần đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó.
… Nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời là chưa đủ…

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Logo small
Bình luận
Cảm nhận của bạn